ಸ್ತನಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನ ನೂತನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಫೋರ್ಟಿಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Published on 18th Apr, 22

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ನೂತನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಈ ಕುರಿತು “ಸರ್ಜಿಕಲ್‌ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ”ವನ್ನು ಫೊರ್ಟಿಸ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

Read More

‘ಸ್ತನಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌’ನ ನೂತನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ‘ಫೋರ್ಟಿಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ’ಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Published on 18th Apr, 22

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ನೂತನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಈ ಕುರಿತು “ಸರ್ಜಿಕಲ್‌ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ”ವನ್ನು ಫೊರ್ಟಿಸ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

Read More

Surgical workshop on early stage breast cancer held

Published on 18th Apr, 22

A Surgical Workshop and CME on the topic, "Early Stage Breast Cancer – "Is Lesser Better"? was conducted on Monday at Fortis Cancer Institute, Bannerghatta Road, Bengaluru. This event was organized by Samrohana Cancer Foundation, along with Fortis Hospital, Bannerghatta Road.

Read More

‘ಸ್ತನಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌’ನ ನೂತನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ‘ಫೋರ್ಟಿಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆ’ಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

Published on 18th Apr, 22

ಬೆಂಗಳೂರು: ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಉತ್ತಮವೇ? ಇದಕ್ಕೆ ನೂತನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ ಈ ಕುರಿತು “ಸರ್ಜಿಕಲ್‌ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ”ವನ್ನು ಫೊರ್ಟಿಸ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

Read More

Live Surgical Workshop on EARLY BREAST CANCER conducted at Fortis Hospital, Bangalore in association with IASO & Samrohana

Published on 16th Apr, 22

Dear All, It gives a great pleasure to welcome all of you to this Live Surgical Workshop on EARLY BREAST CANCER conducted at Fortis Hospital, Bangalore in association with IASO & Samrohana, where we plan to demonstrate the techniques of BCS, Oncoplasty, IORT & SNB. We plan to have eminent national & international faculty. The registration is limited to 100 participants only. Registration Link: shorturl.at/ewFKS Please participate & make it a success. Thanks, Organising Team

Read More

Trans Oral Robotic Surgery- Dr. Sandeep Nayak Oncologist Bangalore

Published on 24th Mar, 22

Surgeries carried out in the neck, and the throat with robotic technology enables the surgeon to reach the places difficult to access. Consult Dr. Sandeep Nayak, an Oncologist in Bangalore

Read More

Robotic Surgeries for Cancer Treatment

Published on 22nd Mar, 22

Early detection of cancer and minimally invasive surgery techniques can have you up and running in no time. Consult Dr. Sandeep Naik, considered the best oncologist in Bangalore.

Read More

Fortis cancer institute installs Karnataka's first IORS system for cancer care

Published on 3rd Feb, 22

IORT is a Radiation therapy technique in which a concentrated dose of reaeration is delivered to a cancerous tumours site during surgery after the tumour is removed. The therapy eliminates the need for any external radiotherapy post surgery

Read More

Karnataka’s first IORT system for breast cancer treatment installed at Fortis

Published on 3rd Feb, 22

IORT is a radiation therapy technique in which a concentrated dose of radiation is delivered to a cancerous tumour site during surgery after the tumour is removed.

Read More

Fortis Cancer Institute sets up first IORT system in State for radiation treatment https://www.thehansindia.com/karnataka/fortis-cancer-institute-sets-up-first-iort-system-in-state-for-radiation-treatment-727663

Published on 3rd Feb, 22

Fortis Cancer Institute, Bannerghatta Road, has installed IORT (Intraoperative radiotherapy) system for the treatment of breast cancer. IORT is a single dose of radiation given to selected cancer patients (mostly at an early stage of cancer/low risk cancer) that reduces a 30-40 day radiation therapy to 30-40 minutes. https://www.thehansindia.com/karnataka/fortis-cancer-institute-sets-up-first-iort-system-in-state-for-radiation-treatment-727663

Read More

Fortis Cancer Institute, Bannerghatta Road installs Karnataka’s first IORT system for cancer care

Published on 3rd Feb, 22

In a major breakthrough in cancer treatment, Fortis Cancer Institute at Fortis Hospital , Bannerghatta Road recently installed IORT (Intraoperative radiotherapy) system for the treatment of breast cancer . IORT is a single dose of radiation given to selected cancer patients (mostly at an early stage of cancer/low risk cancer) that reduces a 30 – 40 day radiation therapy into 30 – 40 minutes. The team of doctors led by Dr Sandeep Nayak-Director-Surgical Oncology, Dr Nisha Vishnu-Consultant- Radiation Oncology at Fortis Cancer Institute, Bannerghatta Road have already performed four IORT procedure on patients with early stage breast cancers from December 2021 to January 2022.

Read More

Fortis Cancer Institute, Bannerghatta Road installs Karnataka’s first IORT system for cancer care

Published on 3rd Feb, 22

Bengaluru, Feb 3rd, 2022: In a major breakthrough in cancer treatment, Fortis Cancer Institute at Fortis Hospital , Bannerghatta Road recently installed IORT (Intraoperative radiotherapy) system for the treatment of breast cancer . IORT is a single dose of radiation given to selected cancer patients (mostly at an early stage of cancer/low risk cancer) that reduces a 30 – 40 day radiation therapy into 30 – 40 minutes. The team of doctors led by Dr Sandeep Nayak-Director-Surgical Oncology, Dr Nisha Vishnu-Consultant- Radiation Oncology at Fortis Cancer Institute, Bannerghatta Road have already performed four IORT procedure on patients with early stage breast cancers from December 2021 to January 2022.

Read More

Fortis cancer institute installs Karnataka’s first IORT system for cancer care – ET HealthWorld

Published on 3rd Feb, 22

Bengaluru: Fortis Cancer Institute announced the installment of Karnataka’s first IORT (Intraoperative radiotherapy) system for the treatment of breast cancer. IORT is a single dose of radiation given to selected early-stage cancer patients which reduces the time for radiation therapy from 30 – 40 days to 30-40 minutes. Doctors at the institute have successfully performed four IORT procedures on patients since its installation in December.

Read More

Fortis Cancer Institute, Bannerghatta Road installs Karnataka’s first IORT system for cancer care!

Published on 3rd Feb, 22

Fortis Cancer Institute, Bannerghatta Road installs Karnataka’s first IORT system for cancer care! IORT is an intensive radiation treatment effective for early stage breast cancers

Read More

Fortis most cancers institute installs Karnataka’s first IORT system for most cancers care

Published on 3rd Feb, 22

Bengaluru: Fortis Cancer Institute introduced the installment of Karnataka’s first IORT (Intraoperative radiotherapy) system for the remedy of breast most cancers. IORT is a single dose of radiation given to chose early-stage most cancers sufferers which reduces the time for radiation remedy from 30 – 40 days to 30-40 minutes. Doctors on the institute have efficiently carried out 4 IORT procedures on sufferers since its set up in December.

Read More

Karnataka’s first IORT system for breast cancer treatment installed at Fortis

Published on 3rd Feb, 22

The Fortis Cancer Institute announced the installation of Karnataka’s first intraoperative radiation therapy (IORT) system for the treatment of breast cancer.

Read More

Karnataka’s first IORT system for breast cancer treatment installed at Fortis

Published on 3rd Feb, 22

फोर्टिस कैंसर संस्थान ने स्तन कैंसर के इलाज के लिए कर्नाटक की पहली इंट्राऑपरेटिव रेडियोथेरेपी (आईओआरटी) प्रणाली की स्थापना की घोषणा की।

Read More

Fortis Cancer Institute Installs Karnataka’s First IORT System For Cancer Care – ET HealthWorld

Published on 3rd Feb, 22

Bengaluru: Fortis Cancer Institute announced the installment of Karnataka’s first IORT (Intraoperative radiotherapy) system for the treatment of breast cancer. IORT is a single dose of radiation given to selected early-stage cancer patients which reduces the time for radiation therapy from 30 – 40 days to 30-40 minutes. Doctors at the institute have successfully performed four IORT procedures on patients since its installation in December.

Read More

ಸ್ತನಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇಂಟ್ರಾಪರೇಟಿವ್ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

Published on 3rd Feb, 22

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ತನಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ "ಇಂಟ್ರಾ ಆಪರೇಟಿವ್ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ" (ಐಓಆರ್‌ಟಿ) ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ 40 ದಿನಗಳು ತೆಗೆದಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕೇವಲ 40 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Read More

ಕೇವಲ 30 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ಪೂರ್ಣ

Published on 3rd Feb, 22

ಸ್ತನಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇಂಟ್ರಾಪರೇಟಿವ್ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ತನಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ “ಇಂಟ್ರಾ ಆಪರೇಟಿವ್ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ” (ಐಓಆರ್‌ಟಿ) ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ 40 ದಿನಗಳು ತೆಗೆದಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೇವಲ 40 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Read More

Breast Cancer: ನಗರದ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌

Published on 3rd Feb, 22

ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ 41 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಪತ್ತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 1 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ 126 ಜನರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

Read More

ಸ್ತನಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇಂಟ್ರಾಪರೇಟಿವ್ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

Published on 3rd Feb, 22

ಬೆಂಗಳೂರು: (ಸುದ್ದಿವಾಣಿ) ಸ್ತನಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ “ಇಂಟ್ರಾ ಆಪರೇಟಿವ್ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ” (ಐಓಆರ್‌ಟಿ) ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ 40 ದಿನಗಳು ತೆಗೆದಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕೇವಲ 40 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Read More

ಸ್ತನಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಇಂಟ್ರಾಪರೇಟಿವ್ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ

Published on 3rd Feb, 22

ಬೆಂಗಳೂರು,ಫೆಬ್ರವರಿ,3,2022(www.justkannada.in): ಸ್ತನಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಫೋರ್ಟಿಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ “ಇಂಟ್ರಾ ಆಪರೇಟಿವ್ ರೇಡಿಯೋ ಥೆರಪಿ” (ಐಓಆರ್‌ಟಿ) ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ 40 ದಿನಗಳು ತೆಗೆದಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಕಿರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಕೇವಲ 40 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Read More

Fortis Cancer Institution, Bannerghatta Road installs Karnataka's First IORT system for cancer care

Published on 3rd Feb, 22

IORT is a Radiation therapy technique in which a concentrated dose of reaeration is delivered to a cancerous tumours site during surgery after the tumour is removed. The therapy eliminates the need for any external radiotherapy post surgery

Read More

Providing succor to cancer patients

Published on 8th Dec, 21

Dr Sandeep Nayak Chief of Surgical Oncology, MACS Clinic, Bangalore Prof & HOD, Minimal Access Surgical Oncology, Director, Department of Surgical Oncology, Fortis Hospital, Bangalore A team builder, Dr Nayak takes pride in sharing his knowledge and expertise with fellow oncologists while striving to keep abreast of the latest techniques and developments in cancer treatment. Patient care is another key focus whether in treatment or in creating awareness about early detection, treatment and also post treatment care.

Read More

Can wearing an underwired bra cause breast cancer? Know what experts say

Published on 3rd Dec, 21

Love them or hate them, bras are an integral part of a woman’s wardrobe. But, despite being a common piece of clothing, there are many myths that surround bras.

Read More

Bangalore's Dr. Sandeep Nayak vies for Breast Cancer Awareness

Published on 29th Oct, 21

Dr Sandeep Nayak, Surgeon and one of the best oncologist in Bangalore, expresses his concern about the increasing number of breast cancer cases in Indian and the Globe. He laments, More than 600000 deaths linked with breast cancer have been recorded in 2020 alone. Most of these deaths could have been avoided if there was adequate awareness of breast cancer.

Read More

Memorable 4 Years of Journey with Fortis Hospital

Published on 20th Aug, 21

" This day reminds me of a journey down memory lane. I began this wonderful journey with @Fortis Hospital four years ago, and each day has been amazing since then. Looking forward to a greater milestone in the future and continuing our strong association with Fortis Hospital."

National Cancer Awareness Day: Alarming Cancer Symptoms Men Should Not Ignore

Published on 6th Nov, 20

Unusual coughing, loss of weight, indigestion, nagging back pain and more- these may be considered trivial health issues that don't require you to visit your doctor. But think again. Cancer symptoms are indefinite and vague. As per reports, cancer is the second leading cause of death globally and is responsible for an estimated 9.6 million deaths every year. Furthermore, owing to its imperceptible nature of symptoms, delay in treatments can lead to severe health repercussions.

Read More

ROBOTIC SURGERY FOR CANCER PATIENTS – OPPORTUNITIES & CHALLENGES

Published on 10th Jul, 19

Robotic surgery is an advanced form of laparoscopic surgery. Laparoscopic surgery is a minimally-invasive surgical procedure which involves the use of a camera to observe hard-to-reach parts of the human body. The camera is attached to a tube and inserted through multiple smaller cuts, which are 0.5-1 cm big.

Read More